Brezplačna poštnina z nakupom nad 45€

E-mail

etnoinkas@gmail.com

Telefonska številka

040 803 139

Vstopite v svet kadil

www.etnokadila.si

Varovanje osebnih podatkov

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Zakon o varstvu podatkov si lahko pogledate na spletni strani PIS-a na tej povezavi.

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.
Ponudnik za nedoločen čas hrani IP-naslove vseh obiskovalcev spletne trgovine, pri registriranih članih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Zaupnost podatkov

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu www.motornaolja.com ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov.

V skladu z načelom sorazmernosti upravljalec spletnega mesta www.motornaolja.com, zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno elektronsko poslovanje in nudenja storitev (t.j. za prodajo blaga, za odpremo blaga, za potrebe poslovnega komuniciranja, ipd.).

Ker je skrb za varovanje osebnih podatkov prioritetna ima podjetje Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p. v skladu z 24. in 25. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov sklenjene oz sprejete naslednje pravilnike:

  • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
  • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na področju uporabe elektronske pošte
  • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na področju uporabe interneta
  • Vsi zaposleni pri Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p. so dolžni podpisati izjavo o Varovanju osebnih podatkov

Ravnanje s podatki

Upravljalec spletnega mesta in uporabnik soglašata, da so podatki do katerih je omogočen dostop pri elektronskih storitvah lahko osebni podatki, ki se šteje za poslovno skrivnost ter jih bosta zato primerno varovala in jih brez ustrezne pravne podlage ne bosta razkrivala tretjim osebam.

Upravljalec spletnega mesta se obvezuje profesionalno in strokovno izvajati elektronske storitve v skladu z načeli in standardi informacijske varnosti. Varnost in hrambo podatkov zagotavlja v skladu s svojimi notranjimi pravili, v katerih predvidi vse potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zagotavljanje informacijske varnosti, varstva osebnih podatkov in varno elektronsko hrambo.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

Uporabnik spletnega mesta www.motornaolja.com izrecno soglaša, da se za namen uporabe elektronske storitve nakupa izdelka, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: osebno ime in naslov uporabnika, elektronski naslov, telefonska številka uporabnika ter spol uporabnika (ki se zbira izključno za namen dobrega poslovnega komuniciranja).

Našteti podatki se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev in se izbrišejo v treh letih po zadnjem nakupu na spletno mesto www.motornaolja.com.

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na sedež podjetja Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p.

Omejitve zaradi varstva osebnih podatkov

Zaradi varstva osebnih podatkov se šteje, da identiteta uporabnikov, ki se prijavijo zgolj z uporabo uporabniškega imena in gesla ni ustrezno preverjena.

Pri storitvah elektronskega poslovanja, ki so dostopne samo z uporabo uporabniškega imena in gesla, je zaradi varstva osebnih podatkov dovoljeno samo naslednje:

  1. vnos osebnih podatkov uporabnika je dovoljen, vendar ne omogoča prikaza že vnesenih osebnih podatkov drugih uporabnikov, razen podatkov, ki jih je vnesel isti uporabnik;
  2. uporabnik lahko vloži zahtevo za posredovanje osebnih podatkov, vendar se podatki lahko posredujejo izključno v fizični obliki na naslov stalnega prebivališča osebe, na katero se podatki nanašajo.

Hramba podatkov

V sklopu storitev elektronskega poslovanja je za potrebe poslovanja podjetja Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p., urejena tudi hramba omenjenih podatkov o uporabnikov v skladu s predpisi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Uporabnik je dolžan z ustrezno skrbnostjo sam hraniti posredovane podatke za svoje potrebe